ZAPROSZENIE NA II KRAJOWY KONGRES FORÓW SKARBNIKÓW (WARSZAWA 21-22.05.2019)

Skarbnicy Województw, Miast, Gmin i Powiatów

Szanowni Państwo,

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału w II edycji Krajowego Kongresu Forów Skarbników, organizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Krajową Radę Forów Skarbników JST, który odbędzie się w dniach 21,22 maja 2019r. w HOTELU NOVOTEL**** w Warszawie (dawany Hotel Forum).

Idea spotkań o charakterze ogólnopolskim wspólnoty zawodowej skarbników, zrzeszonych w ramach forów branżowych, została zainicjowana podczas corocznych zjazdów Skarbników zrzeszonych w Samorządowych Forach Skarbników z pięciu województw działających przy Fundacji: lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Krajowe Kongresy są kontynuacją wydarzeń, które odbyły się w Sandomierzu w 2016 roku i w Solcu Zdroju w 2017 roku.

I Krajowy Kongres Forów Skarbników, który odbył się w 2018 roku w Jachrance, zgromadził 350 uczestników, stał się też impulsem, który spowodował, iż w dniu 27 listopada powołana została Krajowa Rada Forów Skarbników składająca się z reprezentantów regionalnych wspólnot zawodowych skarbników miast, gmin i powiatów. Krajowa Rada stawia sobie cele związane z reprezentacją tej grupy zaowodowej i wzmocnieniem jej głosu w debatach istotnych dla przyszłości samorządu terytorialnego w Polsce.

II Krajowy Kongres Skarbników jest przedsięwzięciem na skalę ogólnopolską o charakterze otwartym, dlatego zaproszenie skierowane jest do wszystkich Skarbników, zarówno zrzeszonych w ramach forów regionalnych, jak również tych, którzy nie są zrzeszeni.

Program Kongresu przygotowany został w porozumieniu ze środowiskiem skarbników w jednostkach samorządu terytorialnego z całej Polski. Celem głównym Krajowego Kongresu Skarbników jest dyskusja wokół aktualnych problemów czy wyzwań stojących przed skarbnikami oraz wymiana doświadczeń i integracja środowiska zawodowego.

W tym roku podczas programu Kongresu poruszone zostaną zagadnienia związane z planowanymi zmianami w ustawie o finansach publicznych, ordynacji podatkowej, finansowaniem inwestycji i wiele innych zagadnień istotnych dla samorządu.

Oprócz wykładów, prelekcji i paneli dyskusyjnych w programie Kongresu zostanie także zarezerwowany czas na spotkanie networkingowe pozwalające budować i rozszerzać sieć trwałych kontaktów, sprzyjających efektywnej wymianie informacji i doświadczeń zawodowych, które są niezwykle istotne dla nas wszystkich, zwłaszcza nowych, młodych osób, rozpoczynających pracę w tym zawodzie.

Ufamy, iż spotkanie będzie dla Państwa impulsem do dalszych działań, a dzięki nabytym kontaktom i zawartym znajomościom, poznanym doświadczeniom oraz prezentowanym dobrym praktykom, będą mogli Państwo sprawniej realizować codzienne obowiązki i wdrażać w praktyce zdobytą wiedzę.

Dlatego już dziś prosimy o zarezerwowanie terminu w swoim kalendarzu i liczne przybycie na II Krajowy Kongres Forów Skarbników w Warszawie.

Z wyrazami szacunku,

dr  Cezary Trutkowski
Prezes Zarządu
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Łukasz Dłubacz
Przewodniczący
Krajowej Rady Forów Skarbników JST