Wydarzenie realizujemy pod hasłem: Współpraca, zmiany, finanse publiczne, a program obejmie najważniejsze i kluczowe obszary zarządzania finansami samorządowymi.

O zadaniach, wyzwaniach i problemach samorządów będziemy rozmawiać w trakcie dwóch dni spotkań, dyskusji i debat. Nasze tematy dotyczyć będą wdrożonych i planowanych zmian w zakresie realizacji budżetów, podatków i opłat oraz polityki finansowej w JST. To jak zawsze będzie dobra przestrzeń do spotkania się przedstawicieli rządu, samorządu, biznesu i nauki.

W PROGRAMIE m.in.:

  • Inwestycje samorządowe – udział i rola Skarbnika w planowaniu i realizacji inwestycji. Dyskusja panelowa.
  • Skarbnik – kierownik, rola i zadania w zakresie zarzadzania zespołem oraz odpowiedzialność w ramach prawa pracy. Wystąpienie.
  • Kierunki zmian w dochodach z tytułu podatków i opłat lokalnych i rola Skarbnika w tym zakresie. Dyskusja panelowa.
  • Długookresowa strategia finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Planowanie finansowe jako element realizacji polityki budżetowej samorządu terytorialnego. Debata plenarna.
  • Możliwości realizacji inwestycji przez JST w nowym okresie programowania 2021–2027. Zdolność kredytowa i możliwości pozyskania kapitału na wkład własny (warunki wsparcia stawiane przez banki – obecne tendencje). Zmiany art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Dyskusja panelowa.
  • Aspekty rozliczeń podatku VAT w gminie – a odpowiedzialność Skarbnika. Wystąpienie KSeF – wyzwanie w JST. Na co zwrócić uwagę? Kiedy się przygotować? Wystąpienie.
  • Potrzebne zmiany w mechanizmie ustalania wysokości subwencji oświatowej. Kierunek zmian. Wystąpienie.
  • Pomoc publiczna. Mechanizm finansowania działań samorządowych.

Więcej informacji o programie już wkrótce.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy na grupę dla Skarbników na Facebooku:
www.facebook.com/groups/2270410849663655