Unia Metropolii Polskich kolejnym Partnerem

Unia Metropoliii Polskich kolejnym Partnerem IV Krajowego Kongresu Skarbników.