Dzień I, 12 marca, godziny: 10:00 – 17:00.

Dzień II, 13 marca, godziny: 9:30 – 14:30. 

DEBATA: Długookresowa strategia finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Planowanie finansowe jako element realizacji polityki budżetowej samorządu terytorialnego. 

dr Janusz Cichoń, Poseł na Sejm, Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych w Sejmie RP, prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka, Kierownik Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Małgorzata Kern, Skarbnik Miasta Chorzowa; Przewodnicząca Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników JST przy FRDL, dr hab. Agnieszka Kopańska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz, Dziekan Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytet w Białymstoku.

Moderator: dr Kacper Siwek, Skarbnik Miasta Świdnica

Jak sobie radzić z podatkiem od nieruchomości po wyrokach TK z 2023 r.

Daniel Panek, Starszy Manager w Crido

Cyfryzacja Samorządów dzięki e-commerce 

W trakcie dyskusji zostanie omówionych kilka kluczowych kwestii dotyczących: budowania wizerunku nowoczesnego samorządu poprzez wprowadzanie cyfrowych płatności. Uczestnicy dyskusji omówią jak działa e-commerce i kody QR w samorządzie:, czym jest to rozwiązanie, czy warto i czy dla każdej Jednostki Samorządu Terytorialnego je wdrażać? Prelegenci pochylą się nad tematem poprawy obsługi mieszkańców poprzez innowacyjne metody płatnicze. Opowiedzą o nowym filarze Programu Polska Bezgotówkowa, założeniach programu i korzyściach dla samorządów. W trakcie dyskusji jej uczestnicy odpowiedzą na pytanie czy cyfryzacja w samorządach i nowoczesna obsługa bankowa musi być droga i jak zaoszczędzić poprzez digitalizację? 

Uczestnicy dyskusji: Daria Auguścik, Dyrektor ds. rozwoju biznesu e-commerce w polskim oddziale Mastercard Europe, Monika Grabowska, Dyrektor obszaru sprzedaży i współpracy z agentami rozliczeniowymi w Fundacji Polska Bezgotówkowa, Piotr Marczak, Dyrektor Biura Długu i Restrukturyzacji – zastępca Skarbnika Miasta st. Warszawa, Krzysztof Matyjaszczyk, Prezydent Miasta Częstochowy, Radosław Szewczak , Dyrektor Departamentu Sektora Publicznego w Banku Citi Handlowy,  Artur Żymańczyk Country Manager, Worldline Financial Services (Europe) S.A.

Egzekucja podatków i należności publicznoprawnych w praktyce. Czy wprowadzane zmiany w przepisach to dobry kierunek?

• Kolejności zarachowania wpłaty – czyli różne interpretacje art. 62 § 1 Ordynacji podatkowej i co z tego wynika.
• Postępowania przedegzekucyjne – czy jednostki samorządu terytorialnego stosują działania informacyjne wierzycieli lub korzystają z rejestru należności publicznoprawnych? Czy i jakie daje to gminom, powiatom korzyści?
• Współpraca gmin z naczelnikami urzędów skarbowych.
• Czy gminy sięgają po środki ostateczne czyli egzekucję z nieruchomości? Jeżeli nie to dlaczego?
• Egzekucja podatków po 25 marca 2024 r. – czyli jak nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wpłynie na egzekwowanie zaległych podatków?

Dyskusja panelowa

dr Hanna Kmieciak, ekspert FRDL w dziedzinie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, Beata Pawłowska, Skarbnik Gminy Starachowice, Joanna Przednówek, Skarbnik Gminy Końskowola

Czy można odbiurokratyzować pracę Skarbnika? 

W trakcie dyskusji poruszona zostanie kwestia analizy przygotowywanych informacji przez samorządy. Celem dyskusji będzie odpowiedź na pytania, czy sprawozdania budżetowe i finansowe, a także inne informacje mogą być uproszczone, co jest najbardziej obciążające w ramach przygotowywanych sprawozdań i informacji, czy można przemyśleć zmianę częstotliwości ich przygotowywania, czy wszystkie informacje, które dzisiaj są składane w sprawozdaniach są potrzebne i wykorzystywane przez organy nadzoru i Ministerstwo Finansów?

Aleksandra Bieniaszewska, Zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, Katarzyna Gryś, Skarbnik Gminy Polkowice, Jacek Jachymiak, Skarbnik Gminy Łapsze Niżne, ekspert FRDL, ekspert w zakresie inwentaryzacji, sprawozdawczości i środków trwałych, Danuta Lange, Skarbnik Miasta Katowice, Piotr Rybicki, ekspert FRDL, specjalista w zakresie inwentaryzacji, sprawozdawczości i środków trwałych

Moderator: Janusz Zagórski, Skarbnik Gminy Police, Zastępca Przewodniczącej KRFS przy FRDL

Inwestycje samorządowe – udział i rola Skarbnika w planowaniu i realizacji inwestycji.

Udział w dyskusji: Jerzy Dąbrowski, Dyrektor Działu Rozwoju Biznesu eFaktor S.A, Mariusz Denkiewicz, Dyrektor Biura Strukturyzacji Finansowania w w Departamencie Sektora Samorządowego, Małgorzata Mleko, Skarbnik Gminy Mogilany, Marcin Pasak, NWAI Dom Maklerski SA, specjalista z zakresu zarządzania finansami publicznymi, Karina Skowronek, Prezes Zarządu Zagłębiowski Park Sportowy Sp z o.o.

Moderator: Andrzej Waszczeniuk, Skarbnik Gminy Korycin

Aspekty rozliczeń podatku VAT w gminie – a odpowiedzialność Skarbnika. Odzyskiwanie VAT. Czy jest możliwy udział w VAT JST?

Moderator: Piotr Budziak, Skarbnik Gminy Zabierzów, Członek Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników JST przy FRDL, Michał Grosz, Technology Project & Program Manager w firmie Wolters Kluwer, Bartłomiej Zydel, Manager w PwC Legal.

Możliwości realizacji inwestycji przez JST w nowym okresie programowania 2021–2027. Zdolność kredytowa i możliwości pozyskania kapitału na wkład własny (warunki wsparcia stawiane przez banki – obecne tendencje). Zmiany art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Dyskusja panelowa.

Mariusz Gołaszewski, Prezes Zarządu Aesco Group, dr Aleksandra Mendryk, Skarbnik Miasta Gdyni, Ewa Tyrka, Dyrektor Departamentu Sektora Samorządowego Banku Gospodarstwa Krajowego, Małgorzata Zielińska, Dyrektor Biura Sektora Publicznego, BNP Paribas Bank Polska S.A.

Moderator: Małgorzata Domańska, Skarbnik Gminy Ozorków

Zarządzanie procesowe jako element miary jakości współczesnej organizacji.

Zarządzanie procesowe staje się niezbędnym narzędziem w osiąganiu i utrzymywaniu wysokiego poziomu konkurencyjności i innowacyjności organizacji. Systematyczne monitorowanie, analiza i doskonalenie procesów pozwala by potrzebna informacja zawsze docierała do odpowiedniego użytkownika we właściwym czasie i formie. Wobec zmieniającego się otoczenia kluczowe jest wykorzystanie zaawansowanych narzędzi oraz wsparcie kadry menedżerskiej, tak aby jakość realizowanych procesów miała bezpośredni pozytywny wpływ na organizację.

Jakub Pizoń, konsultant ds. rozwiązań biznesowych Comarch S.A.

Inwentaryzacja w kontekście prawidłowości jej przeprowadzania i konsekwencji za nienależyte jej przeprowadzenie.

Sebastian Bach, ekspert FRDL w zakresie rachunkowości i finansów publicznych

Subwencja oświatowa – potrzeby i kierunki zmian.

Elżbieta Rabenda, ekspart prawa oświatowego

Współczesna rola i wielozadaniowość Skarbnika JST w zakresie rachunkowości budżetowej.

dr Dorota Adamek-Hyska, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ekspert FRDL

Liczby są zawsze trudne. Czy skarbnika da się zrozumieć? O komunikacji i budowaniu wizerunku Skarbnika.

Jak mówić, aby nas słuchano, czyli o potędze głosu.

– W jakich form komunikacji korzystać i czy social media są dobrym miejscem do informowania o budżecie jednostki samorządu terytorialnego.
– Czy o finansach da się mówić w sposób zrozumiały dla mieszkańca.
– Jak realizowane przez skarbnika edukowanie obywateli sprzyja budowaniu jego silnej marki.
– Jak Skarbnicy mogą w lokalnych społecznościach budować swój ekspercki wizerunek, a jednocześnie komunikować się ze społecznością w sposób zrozumiały?

Zbigniew Król, ekspert do spraw wizerunku i komunikacji

Audyt i kontrola środków w ramach realizowanych działań ze środków unijnych.

dr Irena Bruszewska, Skarbnik Gminy Sokoły, Ewa Czarniecka, ekspert z tematyki finansów publicznych, główna księgowa w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym, dr inż. Elżbieta Paliga, Kierownik, audytor wewnętrzny w publicznej uczelni wyższej, dr Joanna Przybylska, adiunkt w Katedrze Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, audytor wewnętrzny, dr Jarosław Rokicki, Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej

Skarbnik – kierownik, rola i zadania w zakresie zarzadzania zespołem oraz odpowiedzialność w ramach prawa pracy.

Magdalena Olech, ekspert samorządowego prawa pracy

Cyfrowy urzędnik jako niezbędna pomoc w obsłudze KSEF i planowania budżetu na media.

– Analiza i alertowanie o błędach w fakturach za media
– Automatyczne planowanie budżetu na media
– Obsługa nadpłat podatkowych- automatyczna weryfikacja zobowiązań i generowanie pisma do mieszkańca. 

Piotr Ślęzak, Ekspert ds. robotyzacji. Prezes Zarządu ForProgress

Finansowanie oświaty niepublicznej

Patryk Janiak, Content Manager w C.H. Beck

Zarządzanie procesowe jako element miary jakości współczesnej organizacji.

Zarządzanie procesowe staje się niezbędnym narzędziem w osiąganiu i utrzymywaniu wysokiego poziomu konkurencyjności i innowacyjności organizacji. Systematyczne monitorowanie, analiza i doskonalenie procesów pozwala by potrzebna informacja zawsze docierała do odpowiedniego użytkownika we właściwym czasie i formie. Wobec zmieniającego się otoczenia kluczowe jest wykorzystanie zaawansowanych narzędzi oraz wsparcie kadry menedżerskiej, tak aby jakość realizowanych procesów miała bezpośredni pozytywny wpływ na organizację.  

Jakub Pizoń, Konsultant ds. rozwiązań biznesowych Comarch S.A.

Dochody samorządu terytorialnego.

Od wielu lat mówi się o pilnej potrzebie reformy finansów JST. Niestety, skarbnicy nie doczekali się nowej ustawy. W związku z tym, że reforma finansów samorządowych jest konieczna zapraszamy Państwa do rozpoczęcia szerokiej dyskusji w tym w tym obszarze. Proponowana debata to miejsce w którym Skarbnicy, eksperci, przedstawiciele rządu, parlamentu i zaproszeni goście będą mogli rozmawiać o propozycjach, jakie powinny zostać uwzględnione przy budowaniu dobrego systemu finansów publicznych. To bardzo duże wyzwanie. Dlatego też chcemy aby w dyskusji pojawiły się (zarówno) te strategiczne instrumenty, na których można budować system jak i wiele drobnych, konkretnych propozycji zmian przepisów, które pozwolą sprawnie wykorzystać potencjał społeczno-gospodarczy każdego samorządu.

System finansowania oświaty. Dotowanie niepublicznych placówek oświatowych.

Finansowanie systemu oświaty samorządowej jest największym wydatkiem realizowanym w ramach budżetów lokalnych. Od wielu lat toczy się dyskusja nad uporządkowaniem zasad finansowania działania najważniejszego obszaru rozwoju samorządu. Przyszłość społeczeństwa uzależniona jest od tego jak i na jakim poziomie będziemy mogli prowadzić politykę edukacyjną dzieci i młodzieży, dlatego też w trakcie dyskusji Skarbnicy, eksperci, przedstawiciele rządu, parlamentu i inni zaproszeni goście będą mogli rozmawiać o konkretnych propozycjach, tak by system finansowania oświaty był realny, sprawiedliwy i odpowiadał potrzebom lokalnym. Ważnym elementem dyskusji będzie kwestia finansowania niepublicznych placówek oświatowych, które powstają na terenie JST niezależnie od jej woli. Budżet państwa przekazuje subwencję oświatową, z której dotacja zasila budżet takich placówek. Niestety, JST nie posiada stosownych narzędzi umożliwiających prawidłowe rozliczenie dotacji umożliwiających wyegzekwowanie nieprawidłowo pobranej kwoty. 

Zadania własne i zlecone. Katalog. Standardy realizowania i finansowania zadań własnych i zleconych.

Dyskusja o kierunku działania samorządu terytorialnego, o zadaniach własnych realizowanych zgodnie z ustawami ustrojowymi i zadaniami zleconymi, których realizacja wynika z ustaw, ale finansowanie jest określone w różnych formach. To dobry moment by pochylić się nad wprowadzeniem i ujednoliceniem wskaźnika finansowania zadań zleconych; ustalenie katalogu zadań, które mogą być realizowane przez kilka jednostek samorządu terytorialnego wspólnie?. Zapraszamy do dyskusji Skarbników, ekspertów, przedstawicieli rządu i parlamentu o standardach realizowania i finansowania zadań zleconych i własnych.

UWAGA:

W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem Krajowego Kongresu Skarbników: biuro@kongresskarbnikow.pl, tel. 660 701 013