Pracujemy nad V Krajowym Kongresem Forów Skarbników

Już trwają intensywne prace nad przygotowaniem cyklicznego, najważniejszego wydarzenia dla Skarbników Gmin, Miast, Powiatów i Województw V Krajowego Kongresu Forów Skarbników. Spotykamy się 10-11 maja 2023 r. w Warszawie.

Wiadomo już, że w programie V Krajowego Kongresu Forów Skarbników będą poruszone ważne i kluczowe tematycznie obszary finansów publicznych, uwzględniające różne perspektywy w zmiennym, trudnym dla samorządu otoczeniu.

Te zmienne to nadal odłożone w czasie skutki pandemii, które łączą się z trudną sytuacją polityczną, kryzysem energetyczno-surowcowym i zaskakującą, wysoką inflacją. Wszystkie obszary bardzo mocno wpływają na stan finansów publicznych w sektorze samorządowym.

Więcej informacji już wkrótce.