Krajowy Rejestr Długów naszym Partnerem Biznesowym

Krajowy Rejestr Długów został Partnerem Biznesowym Krajowego Kongresu Forów Skarbników oraz Kongresu Forów Sekretarzy.