Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych Honorowym Partnerem merytorycznym Kongresu Skarbników

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych jak co roku udzieliła Honorowego Patronatu Merytorycznego dla Kongresu Skarbników!