Kongres z Patronatem Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów objęło Patronatem VI Krajowy Kongres Forów Skarbników.