Jacek Brygman

Wiceprzewodniczący ZGWRP, Wójt Gminy Cekcyn

Piotr Budziak

Skarbnik Gminy Zabierzów, Członek Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników JST działającej przy FRDL

Grzegorz Czarnocki

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, Zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych

Agnieszka Drożdżal

Ekspert FRDL, specjalista w zakresie finansów publicznych

Bogdan Florek

Skarbnik Miasta Sanok

Krystyna Gąsiorek

Ekonomistka, ekspertka w zakresie finansów publicznych

Tadeusz Gembalczyk

Zastępca Dyrektora ds. Produkcji i Utrzymania Oprogramowania dla Administracji Publicznej w firmie COIG S.A. z Katowic

Mariusz Gołaszewski

Prezes Zarządu, założyciel i współwłaściciel Aesco Group Sp. z o.o.

Michał Grosz

Technology Project & Program Manager w firmie Wolters Kluwer

Anna Grygierek

Burmistrz Miasta Strumień

Katarzyna Gryś

Skarbnik Gminy Polkowice

Damian Grzelka

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, Przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych

Lucyna Hanus

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, ekspert w zakresie finansów publicznych oraz rachunkowości budżetowej

Jacek Jachymiak

Skarbnik Gminy Łapsze Niżne

Agnieszka Kądziela-Biernat

Skarbnik Miasta Węgrowa

Małgorzata Kern

Skarbnik Miasta Chorzowa, Przewodnicząca Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników JST

Jacek Klukowski

Starszy Konsultant w Crido Taxand S.A.

Hanna Kmieciak

Ekspert FRDL w dziedzinie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu, doktor nauk prawnych

Maciej Kiełbus

Partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu

Michał Kostrzewa

Radca prawny, Partner kierujący działem Prawa Podatkowego w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu

Ryszard Krawczyk

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, doktor nauk prawnych

Paweł Król

Starszy Ekspert w Biurze Rynków Kapitałowych w Banku, ekspert Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Anna Krzysztofik

Skarbnik Powiatu Puławskiego, Przewodnicząca Zarządu Forum Skarbników Województwa Lubelskiego

Bogusław Krukowski

Pełnomocnik Zarządu w firmie ZETO Software Sp. z o.o.

Agata Krzyżak-Szota

Skarbnik Gminy Michałowice

Danuta Lange

Skarbnik Miasta Katowice

Katarzyna Leczyk-Woroniecka

Członek Zarządu IIA Polska

Aneta Maciążek

Skarbnik Gminy Tomaszów Maz., Członek Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników JST

Katarzyna Marciniak-Mordel

Zastępca Dyrektora FRDL Centrum Szkoleniowego w Łodzi

Filip Marczewski

Starszy specjalista ds. analizy zagrożeń CSIRT NASK | CERT Polska

Magdalena Matuszewska-Mikołajczyk

Dyrektor Strategiczny Rynku Administracja w Wolters Kluwer Polska

Dariusz Mejszutowicz

Wicedyrektor Działu Rynku Pierwotnego, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Wiesław Miłkowski

Skarbnik Powiatu Otwockiego, Członek Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników JST działającej przy FRDL

Marlena Moliszewska-Gumulak

Dyrektor ds. rozwoju FRDL

Daniel Panek

Doradca podatkowy, Starszy Manager w Crido Taxand S.A.

Marcin Pasak

NWAI Dom Maklerski SA, specjalista z zakresu zarządzania finansami publicznymi

Dorota Pudło-Żylińska

Skarbnik Miasta Szczecin

Beata Pawłowska

Skarbnik Miasta Starchowice

Grzegorz Pochopień

Ekspert w zakresie finansów oświaty samorządowej

Wojciech Polakiewicz

Audytor Wewnętrzny z certyfikatem CGAP

Konrad Różowicz

Prawnik, Partner kierujący Działem Prawa Zamówień Publicznych w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu

Adrianna Rudziak

Doradca podatkowy, ekspert FRDL

Barbara Sajnaj

Ekspert finansów publicznych

Magdalena Sawicka

Dyrektor Oddziału NASK w Białymstoku

Jacek Sierak

Specjalista w zakresie finansów samorządowych, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Kacper Siwek

Skarbnik Miasta Świdnica

Bernadeta Skóbel

Radca prawny, Kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Biurze Związku Powiatów Polskich

Sebastian Skuza

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Piotr Ślęzak

Ekspert ds. robotyzacji. Prezes Zarządu ForProgress

Marzena Staniszewska

Wiceprezes IIA Polska. Audytor wewnętrzny MF, QA

Gabriela Suski-Borek

Ekspert FRDL

Marcin Smala

Wiceprezes Zarządu FRDL

Jerzy Stępień

Przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego

Krzysztof Surówka

Specjalista w dziedzinie finansów publicznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Zuzanna Świerc

Ekonomista, księgowy, trener zarządzania finansami w podmiotach leczniczych

Włodzimierz Tomaszewski

Minister – członek Rady Ministrów

Cezary Trutkowski

Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, doktor nauk humanistycznych

Paweł Twardowski

Skarbnik Gminy Czarny Bór

Ewa Tyrka

Dyrektor Departamentu Sektora Samorządowego Banku Gospodarstwa Krajowego

Andrzej Waszczeniuk

Skarbnik Gminy Korycin

Lucyna Wójtowicz

Radca prawny, audytor, ekspert FRDL

Tomasz Wróblewski

Sekretarz Województwa Lubuskiego, wieloletni Dyrektor Departamentu Zdrowia

Janusz Zagórski

Skarbnik Gminy Police, Zastępca Przewodniczącej Krajowej Rady Forów Skarbników JST działającej przy FRDL

Grażyna Zdziebło

Skarbnik Miasta Żory

Robert Żarkowski

Dyrektor Ośrodków Regionalnych Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w Szczecinie i Bydgoszczy