Slider_sala

KRAJOWY KONGRES FORÓW SKARBNIKÓW

12-13 czerwca 2018

Jachranka k. Warszawy

Slider2_Skarb

KRAJOWY KONGRES FORÓW SKARBNIKÓW

12-13 czerwca 2018

Jachranka k. Warszawy

Slider1_Skarb

KRAJOWY KONGRES FORÓW SKARBNIKÓW

12-13 czerwca 2018

Jachranka k. Warszawy

12-13.06.2018 KRAJOWY KONGRES FORÓW SKARBNIKÓW W JACHRANCE

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z działającymi przy naszych ośrodkach regionalnych Forami Skarbników organizuje  Krajowy Kongres Forów Skarbników w dniach 12-13 czerwca w Jachrance koło Warszawy. Wydarzenie jest inicjatywą która wyrosła na bazie ponadregionalnych spotkań Forów Skarbników, organizowanych przez Fundację.

Krajowy Kongres Forów Skarbników jest doskonałą okazją do podjęcia dyskusji związanej z kwestią profesjonalnego zarządzania finansami w samorządzie lokalnym. Odpowiada na potrzeby zgłaszane przez skarbników i ma na celu budowanie wzajemnego wsparcia merytorycznego, poznania najciekawszych i najbardziej efektywnych rozwiązań, które przyczyniają się do podwyższania standardów wykonywania zadań publicznych realizowanych przez samorząd.

Ponadto, chcielibyśmy, aby Kongres stał się stałym miejscem debaty z przedstawicielami władz centralnych, którym należy przedstawić oczekiwania środowiska skarbników JST wobec uchwalanego przez nich prawodawstwa. Jesteśmy przekonani, że konsolidacja opinii na poziomie ponadregionalnym usprawni pracę skarbników i sprawi, że problemy JST staną się bliższe władzom centralnym. Wyzwania, jakie stawia przed skarbnikami gmin, miast i powiatów ustawodawca, jak również instytucje państwowe, wymagają doskonalenia wiedzy i ciągłego rozwoju kompetencji skarbników.

Wydarzenie ma zasięg ogólnopolski i jest organizowane przy merytorycznym wsparciu Zarządów Forów Skarbników z poszczególnych województw.

Serdecznie zapraszamy !