WYBIERZ KATEGORIĘ ZGŁOSZENIA

ZGŁOSZENIE - 690 PLN
rejestracja do 14.04.2017r.
ZGŁOSZENIE - 750 PLN
rejestracja od 15.04.2017r.

Cena obejmuje udział w kongresie  w dniach 29-30 maja 2017 r. materiały kongresowe, udział w kolacji i atrakcji wieczoru dn. 29.05.br.,   przerwy kawowe i lunch, nocleg w zależności od wariantu uczestnictwa . Cena nie zawiera ewentualnych kosztów parkingu.

WARUNKI UCZESTNICTWA

  • Przesłanie faksem, e-mailem wypełnionej karty zgłoszenia.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Programu Kongresu.
  • Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w Kongresie bez ponoszenia konsekwencji, jeśli zgłosi organizatorowi swoją rezygnację na 10 dni przed datą Kongresu. Bez wcześniejszego powiadomienia uczestnicy zostaną obciążeni pełnymi kosztami.
  • Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim poinformowaniu organizatora.
  • Uczestnicy zgadzają się na wykorzystanie swojego wizerunku na zdjęciach i w filmach nagrywanych podczas trwania kongresu. Materiały te będą wykorzystane wyłącznie w celu promocji Kongresu oraz kolejnych edycji.