Warszawa

II KRAJOWY KONGRES FORÓW SKARBNIKÓW

21-22 maja 2019

Warszawa

II KRAJOWY KONGRES FORÓW SKARBNIKÓW

21-22 maja 2019

Warszawa

Warszawa

II KRAJOWY KONGRES FORÓW SKARBNIKÓW

21-22 maja 2019

Warszawa

PRELEGENCI

Piotr Ciszewski

Członek Kolegium RIO w Lublinie

Łukasz Dłubacz

Przewodniczący Krajowej Rady Forów Skarbników JST, Skarbnik Miasta Nowy Targ

Krystyna Gąsiorek

Ekspert w zakresie finansów publicznych

Ewa Gogolińska

Ekspert i wykładowca w zakresie podatku VAT w JST

Mariusz Gołaszewski

Prezes Aesco Group

Dariusz Górski

Skarbnik Gminy Włoszczowa

Lucyna Hanus

Prezes RIO we Wrocławiu,
ekspert w zakresie finansów publicznych oraz rachunkowości budżetowej

Jolanta Jankowska

Skarbnik Gminy Dobra

Hanna Kmieciak

Praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, podatków i egzekucji należności

dr Małgorzata Kołecka

Praktyk i teoretyk w zakresie rachunkowości i finansów, komornik administracyjny

dr hab. Agnieszka Kopańska

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

Ryszard P. Krawczyk

Prezes RIO Łódź

Mirosław Legutko

Prezes RIO Kraków

dr hab. Mariusz Popławski

prof. UwB Członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego

Mateusz Sudolski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego,
Licencjonowany doradca podatkowy

prof. dr hab. Krzysztof Surówka

Prorektor ds. Kształcenia i Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

dr Cezary Trutkowski

Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Jarosław Włoch

Radca Prawny

Grażyna Wróblewska

Przewodnicząca Krajowej Rady RIO